Privacy

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door: Verantwoordelijke partij: Gumlich en Weber Software GbR, Hochstrasse 6, 40670 Meerbusch, Nico Gumlich Tel.: +49 (0) 175595 3125, Dennis Weber Tel.: +49 (0) 163603 1042, e-mail: datenschutz@gymx-app.de. De functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf is beschikbaar onder het bovenstaande adres, t.a.v Nico Gumlich & Dennis Weber, of op datenschutz@gymx-app.de.

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals het type en het doel van hun gebruik

a) Bij het bezoeken van de website

Wanneer u onze website www.gymx-app.de bezoekt, stuurt de browser van het apparaat dat wordt gebruikt deze informatie automatisch naar de server op onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder enige actie van uw kant vastgelegd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

  • IP-adres van de aanvragende computer,
  • Datum en tijd van toegang,
  • Naam en URL van het opgeroepen bestand,
  • Website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL),
  • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.
  • De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het zorgen voor een vlotte verbinding met de website, het zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website.
Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, evenals voor verdere administratieve doeleinden.
De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u persoonlijk te trekken.

Daarnaast gebruiken we cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg vindt u onder nr. 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Als u, volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. a AVG uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, gebruiken we uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het voldoende om een ​​e-mailadres op te geven.

U kunt zich op elk moment afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kunt u uw uitschrijfverzoek te allen tijde per e-mail naar datenschutz@gymx-app.de sturen.

c) Bij gebruik van ons contactformulier

Als u vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Het is noodzakelijk om een ​​geldig e-mailadres op te geven, zodat we weten van wie het verzoek afkomstig is en om het te kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat uw verzoek is afgehandeld.

3. Overdracht van gegevens

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld vindt niet plaats.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

Volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. een AVG hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven,
de overdracht volgens artikel 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG is vereist om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang hebt om uw gegevens niet openbaar te maken,
in het geval dat voor de overdracht volgens artikel 6, lid 1, S. 1 lit. c AVG is er een wettelijke verplichting, en
dit is wettelijk toegestaan ​​en volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. b AVG is noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u.

4. Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

Er wordt informatie opgeslagen in de cookie in verband met het specifieke apparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij direct uw identiteit kennen.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina’s van onze website heeft bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u ons al bezocht heeft en welke invoer en instellingen u heeft gemaakt zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Aan de andere kant gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren met het oog op het optimaliseren van ons aanbod (zie sectie 5). Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze site automatisch te herkennen dat u ons al eens hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de doeleinden die worden vermeld om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG vereist.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Als u cookies echter volledig deactiveert, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.


5. Analyse-tools

a) trackingtools

De hieronder vermelde trackingmaatregelen die door ons worden gebruikt, zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG uitgevoerd. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we een op behoeften gebaseerd ontwerp en continue optimalisatie van onze website garanderen. Anderzijds gebruiken we tracking-maatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om ons aanbod te optimaliseren. Deze belangen dienen als gerechtvaardigd te worden beschouwd in de zin van voornoemde regeling.

De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

i) Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google” genoemd) om onze website op uw behoeften af ​​te stemmen en deze continu te optimaliseren. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en gebruikt Er worden cookies gebruikt (zie punt 4) De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals

Browsertype / -versie,
gebruikt besturingssysteem,
Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
Tijdstip van het serververzoek,
worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik met het oog op marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze website. Deze gegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere Google-gegevens. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen;
We willen er echter op wijzen dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google, worden voorkomen door een Browser-Add-on downloaden en installeren.browser-add-on te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics-Help.

ii) Conversies bijhouden van Google Adwords

We gebruiken ook Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van onze website. Daarbij plaatst Google Adwords een cookie (zie paragraaf 4) op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s op de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Adwords-klanten vinden het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de instelling van een hiervoor benodigde cookie weigeren – bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies doorgaans deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. U vindt de gegevensbeschermingsinformatie van Google over het bijhouden van conversies hier.


6. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht:

om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan ​​van een Het recht om een ​​klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, als we deze niet hebben verzameld, evenals het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over hun gegevens;
in overeenstemming met artikel 16 AVG, om onmiddellijk de correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken;
om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 17 AVG, tenzij verwerking om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een ​​wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen Is benodigd;
In overeenstemming met artikel 18 AVG, om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen als u de juistheid van de gegevens betwist, is de verwerking onwettig, maar u weigert deze te verwijderen en we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u doet dit om ze te doen gelden of uit te oefenen of als u juridische claims moet verdedigen of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
in overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke;
om uw toestemming die aan ons is gegeven op elk moment in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer voortzetten en
om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of met ons hoofdkantoor.

7. Recht op bezwaar

Als uw persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG worden verwerkt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, op voorwaarde dat hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen direct mail. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat we zullen implementeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepings- of bezwaarrecht, is een e-mail aan datenschutz@gymx-app.de voldoende.

8. Gegevensbeveiliging

We gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

9. Actualiteit en wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en dateert van juni 2018.

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen erop of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde op de website www.gymx-app.de/datenschutz opvragen en afdrukken.

10. Mouseflow

Deze website gebruikt Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken vast te leggen (alleen met een geanonimiseerd IP-adres). Hierdoor wordt een logboek gemaakt van muisbewegingen en klikken met de bedoeling om willekeurige websitebezoeken willekeurig af te spelen en hieruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De informatie is niet persoonlijk en wordt niet doorgegeven. Als je geen opname wilt, kun je deze hier op alle websites die Mouseflow gebruiken, deactiveren.

Gegevensbeschermingsverklaring voor de GYM X-App

1. Contact opnemen

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke: Gumlich en Weber Software GbR, Hochstraße 6, 40670 Meerbusch, Nico Gumlich Tel.: +49 (0) 175595 3125, Dennis Weber Tel.: +49 (0) 163603 1042, E-mail: datenschutz @ gymx- app.de.

De functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf is beschikbaar onder het bovenstaande Adres, tav Nico Gumlich & Dennis Weber, of op datenschutz@gymx-app.de.

2. Verwerking van gegevens en gebruik van de app

2.1. Algemeen
GYM X verwerkt persoonsgegevens die de app-gebruiker (“gebruiker”) ter beschikking stelt door middel van de GYM X-app. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (“AVG”). De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door GYM X als aanbieder van de app en de fitnessstudio van de gebruiker.

2.2. Persoonlijke gegevens

Om de functies van de GYM X-app te kunnen gebruiken, moet de gebruiker een profiel aanmaken en zich registreren na het downloaden. De volgende gegevens zijn hier vereist: voornaam, achternaam, e-mailadres en een wachtwoord naar keuze. De gebruiker kan dan de betreffende fitnessstudio zoeken door middel van een nabijheidszoekopdracht of specifieke informatie en verbinding maken met behulp van een studiocode. De studiocode wordt gebruikt ter verificatie als lid van de sportschool.
Bovendien kan de gebruiker gezondheidsgerelateerde gegevens zoals geslacht en gewicht aan zijn profiel toevoegen om zijn trainingsplan te specificeren.

2.3. Locatie gegevens

Locatiegegevens worden uitsluitend gebruikt om de locatiegebaseerde app-applicatie aan te bieden (bijvoorbeeld zoeken naar de omgeving van fitnessstudio’s).

De locatiegebaseerde services kunnen in de instellingen op het apparaat worden gedeactiveerd.

2.4. Volgen

GYM X kan het gebruik van de app volgen door middel van zogenaamde sessie-tracking. Dit gebeurt uitdrukkelijk zonder verwijzing naar de specifieke persoon of het gebruikte apparaat.

2.5. Opslagperiode

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art.17 AVG wordt alleen bewaard zolang dit nodig is voor het leveren van de verschuldigde dienst en het doel. De gegevens worden verwijderd als bijvoorbeeld de GYM X-app of het profiel wordt verwijderd.

2.6. Overdracht van gegevens

Een overdracht van persoonsgegevens aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld vindt niet plaats. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
Gebruikersgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als:

– de gebruiker volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. een AVG heeft hier zijn uitdrukkelijke toestemming voor gegeven;
– de overdracht volgens artikel 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG is vereist om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat de gebruiker een hoger gerechtvaardigd belang heeft bij het niet openbaar maken van de gegevens;
– in het geval dat voor de overdracht volgens artikel 6, lid 1, S. 1 lit. c AVG is er een wettelijke verplichting, evenals dit wettelijk is toegestaan ​​en volgens artikel 6, lid 1, S. 1 lit. b AVG is vereist voor de verwerking van contractuele relaties met de gebruiker.

3. Gebruikersrechten

Gebruikers hebben het recht

– voor bevestiging of de gegevens in kwestie worden verwerkt, voor informatie over de verwerkte gegevens, voor verdere informatie over gegevensverwerking en voor kopieën van de gegevens (Art. 15 AVG);
– om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (Art. 16 AVG);
– op de onmiddellijke verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben (art. 17 AVG), of, als verdere verwerking vereist is in overeenstemming met art. 17, lid 3 AVG, op beperking van de verwerking in overeenstemming met art. 18 AVG;
– om de gegevens die hen betreffen en die door hen zijn verstrekt te ontvangen en om deze gegevens over te dragen aan andere aanbieders / verantwoordelijke partijen (art. 20 AVG); om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de gegevens over u worden verwerkt door de aanbieder in strijd met de voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 77 AVG).
– om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Bovendien blijft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit onaangetast. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor GYM X is:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

De gebruiker kan contact opnemen met GYM X via de vermelde contactkanalen om problemen met gegevensbescherming of andere vragen te stellen.

4. Wijziging van de gegevensbeschermingsverklaring

GYM X behoudt zich het recht voor om de gegevensbeschermingsvoorschriften aan te passen aan technische ontwikkelingen en wettelijke voorschriften.
Huidige status: 22 april 2020

Algemene Voorwaarden

§ 1. Definities

Algemene Voorwaarden

1. Eindgebruikers: Leden / klanten (natuurlijke personen) van de contractpartner die de GYM X app kunnen gebruiken op basis van de verleende licentie.
2. Commerciële inhoud: inhoud die als normaal en essentieel wordt beschouwd in de fitnessbranche (bijv. Trainings- of voedingsplannen, studiegerelateerde informatie) en die het doel van de GYM X-app ondersteunt. Dit doel vloeit met name voort uit de productbeschrijving.
3. Essentiële contractuele verplichting of hoofdprestatieverplichting: een verplichting die van essentieel belang is voor het bereiken van het doel van het contract, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarop de contractpartner kan vertrouwen en waarop hij kan vertrouwen.
4. Overmacht: Schade is gebaseerd op een externe gebeurtenis veroorzaakt door elementaire natuurkrachten of door acties van derden, die volgens menselijk begrip en ervaring niet te voorzien was, niet kon worden voorkomen of onschadelijk kon worden gemaakt met economisch haalbare middelen, zelfs niet met uiterste zorg, en ook niet vanwege de frequentie ervan moet worden aanvaard.

§ 2 Toepassingsgebied
1. De volgende algemene voorwaarden (hierna afgekort als “GTC”) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen Gumlich en Weber Software GbR (hierna “GYM X”) en de contractpartner. De versie die geldig was op het moment van het sluiten van het contract is van toepassing.
2. Afwijkende of aanvullende voorwaarden van de contractpartner maken geen deel uit van de overeenkomst. Kennis van de voorwaarden van de respectieve contractpartner heeft geen invloed op deze bepaling. GYM X kan uitdrukkelijk instemmen met de geldigheid van afwijkende voorwaarden.

§ 3 sluiten van het contract
1. Het contract komt tot stand via de homepage www.gymx-app.de of via een bestelformulier. Het ondertekende bestelformulier moet naar het volgende adres worden gestuurd: Gumlich en Weber Software GbR, Hochstraße 6, 40670 Meerbusch.
2. Indien een bestelling wordt geplaatst op de manier beschreven in paragraaf 3.1, verklaart de contractpartner hierbij zijn bindend aanbod om een ​​contract aan te gaan. GYMX zal onmiddellijk de ontvangst van het aanbod bevestigen. De ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van het aanbod in, aanvaarding wordt door GYMX uitdrukkelijk binnen 14 dagen verklaard. Als alternatief wordt acceptatie verklaard door het verlenen van diensten.

§ 4 omvang van de diensten
1. Met de effectieve sluiting van het contract krijgt de contractpartner het gebruik van de GYM X-App voor mobiele apparaten met de besturingssystemen iOS, IPadOS en Android. De compatibiliteit met mobiele apparaten is te vinden in de beschrijving in de betreffende app store. Downloaden en gebruik door de eindgebruiker zijn gratis.
2. De contractpartner kan via de app content aan zijn leden ter beschikking stellen en beheren. De inhoud wordt ingesteld en beheerd met behulp van een softwareoplossing (“tool”) die wordt beheerd door de contractpartner. De beveiliging van het
systeem tijdens gebruik, kan de toegang tot de services beperken of worden geblokkeerd. De contractpartner moet onmiddellijk over de maatregel worden geïnformeerd.
3. De omvang van de dienstverlening wordt bepaald door de prestaties die zijn overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst. Ondersteunende diensten die verder gaan dan de belangrijkste prestatieverplichtingen van GYM X zijn niet inbegrepen.

§ 5 gebruik
1. Het gebruik van de app is beperkt tot het aantal gelicentieerde fitnessstudio’s van de contractpartner en de daar geregistreerde leden. De omvang van de licentie is gebaseerd op de studio’s vermeld in het bestelformulier. Bij gebruik door een personal trainer zijn alleen hij en zijn klanten bevoegd om het te gebruiken. Elk verder gebruik is niet toegestaan.
2. De contractpartner heeft het recht om via de app gebruikelijke commerciële inhoud aan de eindgebruikers te publiceren. Het is niet toegestaan ​​om inhoud te plaatsen die de rechten van derden of de toepasselijke wetgeving schendt. De contractpartner is als enige verantwoordelijk voor de geplaatste inhoud. GYM X heeft geen verplichting om de schending van de rechten van derden te onderzoeken.
3. Overtredingen van de bovenstaande voorschriften kunnen worden bestraft met een passende contractuele sanctie en de beperking of blokkering van de dienst. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het doel dat in de productbeschrijving staat, is onderworpen aan de schriftelijke toestemming van GYM X.

§ 6 gegevensbescherming
1. De persoonsgegevens van de contractpartner worden alleen verwerkt in het kader van de gegeven toestemming en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) zijn van toepassing.
2. De contractpartner verbindt zich ertoe de gegevensbeschermingsvereisten jegens de eindgebruiker in acht te nemen en hen de nodige informatie te verstrekken.
3. De contractpartner heeft de contractgegevens (bijv. contactgegevens, bankgegevens) onverwijld gewijzigd.

§ 7 auteursrechten
1. GYMX heeft de enige auteursrechten op de softwareoplossing.
2. Aan de contractpartner wordt een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie verleend, waarvan het toepassingsgebied wordt bepaald door § 5 van deze algemene voorwaarden. Het auteurschap wordt niet overgedragen. In de verleende licentie zijn geen exploitatierechten in de zin van de Auteurswet opgenomen.
3. De softwareoplossing mag door de contractpartner of de eindgebruiker niet worden verhuurd, uitgeleend, overgedragen, verkocht of in sublicentie gegeven aan derden.
4. Het is de contractpartner of de eindgebruiker niet toegestaan ​​software te ontwikkelen die de rechten van GYM X schendt. Verdere ontwikkeling van de app is niet toegestaan. GYM X behoudt zich het recht voor om schadeclaims te doen gelden en deze te vervolgen.

§ 8 Betalingsmodi
1. De prijzen vermeld in het bestelformulier (netto) gelden tussen partijen.
2. Het overeengekomen honorarium is bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste van de maand. De mogelijkheid van een eenmalige betaling van alle maandelijkse vergoedingen die tijdens de overeengekomen contractperiode zijn gemaakt, blijft onaangetast.
3. Bij maandelijkse betaling verbindt de contractpartner zich ertoe deel te nemen aan de SEPA-domiciliëringsprocedure, tenzij anders overeengekomen. De contractpartner moet een schriftelijke machtiging tot automatische incasso afgeven. De contractpartner is verplicht om een ​​bankrekening op te geven met voldoende saldo voor de afschrijvingen met de maandelijkse vergoedingen.
4. Bij toerekenbare betalingsachterstand door de contractpartner is GYM X gerechtigd om ook zonder aanmaning verzuimkosten in rekening te brengen. Dit omvat vertragingsrente tegen het wettelijke tarief, passende gerechtelijke vervolging, aanmanings- en incassokosten, griffierechten en juridische kosten.

§ 9 contractduur en beëindiging
1. De contractpartner kan kiezen tussen een contractduur van 12 of 24 maanden, tenzij anders overeengekomen.
2. De minimale contractduur is 12 maanden.
3. Tenzij anders overeengekomen, wordt de contractduur met 12 maanden verlengd indien het contract niet tijdig door de contractpartner of GYM X wordt opgezegd. Het contract kan door beide partijen zonder opgave van redenen worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden tot het einde van het contract.
4. Het recht op buitengewone beëindiging blijft onaangetast.

§ 10 aansprakelijkheid van GYM X
1. De aansprakelijkheid van GYM X, de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, evenals aansprakelijkheid onder de Productaansprakelijkheidswet en voor frauduleus verborgen gebreken is niet beperkt.
2. De aansprakelijkheid voor schade die is gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door GYM X, de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is niet beperkt.
3. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een schending van een essentiële contractuele verplichting is beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Bovendien is aansprakelijkheid uitgesloten.
4. De contractpartner ontslaat GYM X van alle aanspraken van derden en vergoedt alle geleden schade en onkosten waarvoor de contractpartner verantwoordelijk is voor een overtreding van de bepaling in § 6.2.
5. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door overmacht is uitgesloten.

§ 11 Herroepingsrecht voor consumentenovereenkomsten
1. De contractpartner kan de overeenkomst binnen twee weken zonder opgave van redenen schriftelijk herroepen. De periode begint met het sluiten van het contract, maar niet vóór het vervullen van de informatieverplichtingen door GYM X acc. Artikel 246 § 2 in verband met § 1 lid 1 en 2 EGBGB, § 312e lid 1 zin 1 BGB in verband met artikel 246 § 3 EGBGB. Het is voldoende om de verklaring van herroeping tijdig te verzenden.
2. In het geval van een effectieve annulering, moeten de wederzijds ontvangen diensten worden geretourneerd. De terugbetaling van betalingen dient binnen 30 dagen te geschieden.

§ 12 slotbepalingen
1. GYM X is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen met uitzondering van de belangrijkste prestatieverplichtingen voor de toekomst. De contractpartner wordt op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.
2. De contractpartner mag alleen onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen op GYM X verrekenen.
3. Plaats van uitvoering voor alle contractuele diensten is Meerbusch. De bevoegde rechtbank is de lokale en regionale rechtbank in Düsseldorf, die plaatselijk verantwoordelijk is voor Meerbusch, indien de contractpartner een zakenman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar speciaal fonds is. GYM X is gerechtigd gerechtelijke stappen te ondernemen op de zetel van de contractpartner.

Contactpersoon: Gumlich en Weber Software GbR, Hochstraße 6, 40670 Meerbusch, info@gymx-app.de.